Dvasiniai renginiai

„Vilnelės“ kultūros centre moterys gali pagilinti Katalikų Bažnyčios tikėjimą.

 

Dvasinis ugdymas yra patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai „Opus Dei“ (www.opusdei.lt).

 

Rekolekcijas veda ir išpažinčių klauso Opus Dei kunigai.

Rekolekcijos

Tai bendravimui su Dievu skirtas dvasinio susikaupimo laikas. Yra skirtos visiems, norintiems trumpam atsitraukti nuo kasdienybės šurmulio, kad, atsinaujinę bei sustiprėję dvasiškai, galėtų grįžti į savo profesinį ir šeimos gyvenimą.

Rekolekcijos

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas su kunigu

„Vilnelės“ kultūros centre
trečiadieniais: 16.00 – 19.30

 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje (S. Daukanto a. 1, Vilnius)
darbo dienomis: 16.10 – 17.45
šeštadieniais ir sekmadieniais: 10.30 – 11.00 ir po šv. Mišių, kurios yra aukojamos 11.00 val.

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas su kunigu

Katalikų Bažnyčios Katekizmo kursai.
„Ar žinai, kuo tiki?“

Moterys, norinčios pagilinti savo žinias apie katalikų tikėjimą ir turėti tvirtus tikėjimo pagrindus, gali dalyvauti kassavaitiniuose susitikimuose, kuriuose, remiantis Bažnyčios Katekizmu, gvildenamos tikėjimo temos.
Grupės formuojamos, atsižvelgiant į norinčiųjų skaičių ir visoms dalyvėms tinkamą laiką.

Katalikų Bažnyčios Katekizmo kursai. 
„Ar žinai, kuo tiki?“
Susisiekite su mumis:

„Vilnelės“ kultūros centras, Algirdo g. 2-36, LT-03161, Vilnius

tel. (8-5) 2647491, mob. +37069318339, el.p. vilnelekc@gmail.com

www.vilneles.lt ir www.facebook.com/vilneleskulturoscentras