Dvasiniai renginiai

Moksleivių klube „Uola“ merginos gali pagilinti Katalikų Bažnyčios tikėjimą.

 

Krikščioniškas ugdymas patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai „Opus Dei“

 

Ruošimasis sakramentamas

3-6 klasių moksleives kviečiame ruoštis krikšto ir/arba pirmosios komunijos sakramentams šv. Kryžiaus bažnyčioje (Daukanto a. 1) sekmadieniais 10:00-12:00 val.

 

Registracija į Pirmosios komunijos grupę

 

8-12 klasių moksleives kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui pačiame klube. Užsiėmimai vyksta susirinkus grupei ir sutarus visoms dalyvėms tinkamą laiką.

 

Registracija į Sutvirtinimo grupę

Ruošimasis sakramentamas

Maldos valandėlės

Meditacija – tai laikas, skirtas vidinei mąstymo maldai, kurią veda Opus Dei kunigas. Meditacijos metu kunigas, remdamasis Evangelija, padeda dalyvėms artėti prie Dievo ir atrasti Jį savo moksle, darbe ir kasdieniame gyvenime.

 

Meditacijos vyksta antradieniais 16:00 val. klube esančioje koplyčioje (Algirdo 2-36).

Maldos valandėlės

Doktrinos kursai

Moksleivės, norinčios pagilinti savo žinias apie katalikų tikėjimą ir turėti tvirtus tikėjimo pagrindus, gali dalyvauti kassavaitiniuose susitikimuose, kuriuose, remiantis Bažnyčios katekizmu, gvildenamos tikėjimo temos. Grupės formuojamos, atsižvelgiant į norinčiųjų skaičių ir visoms dalyvėms tinkamą laiką.

Doktrinos kursai

Rekolekcijos

Tai bendravimui su Dievu skirtas susikaupimo laikas. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu yra senas tradicijas turinti Katalikų Bažnyčios praktika.

Rekolekcijos

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas

Klube moksleivės gali eiti išpažinties ir gauti dvasinį palydėjimą tiek iš kunigo, tiek iš pasauliečio. Laikas derinamas asmeniškai.

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas
Susisiekite su mumis:

Moksleivių klubas „Uola“, Algirdo g. 2-36, LT-03161, Vilnius

tel. (8-5) 2647491, mob. +37062365398, el.p. klubasuola@gmail.com

www.vilneles.lt ir www.facebook.com/groups/klubasuola