„Vilnelės“ kultūros centras prisideda prie merginų ir moterų asmenybės ugdymo, įkvepiančio kurti šeimos, organizacijos ir visuomenės gerovę.

Artimiausi renginiai