Kurso vieta: AGORA mokykla, Vytauto g. 1, Vilnius.

Erdvė yra pritaikyta buvimui su mažais vaikais – jei mamos neturi kur jų palikti, yra kviečiamos sudalyvauti su jais.

 

Programa:

 

KRIKŠČIONIŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

1.  Dievo troškimas

2.  Kodėl Dievas apsireiškia?

3.  Dieviškojo Apreiškimo plėtra

4.  Dievas Kūrėjas

5.  Dievas įgyvendina savo planą: Dievo Apvaizda

6.  Žmogus – Dievo paveikslas

7.  Žmogaus laisvė

8.  Kūrinijos valdytojas: Darbas. Ekologija

9.  Dievas sukūrė vyrą ir moterį

10.  Nuodėmė ir Dievo gailestingumas

11.  Evangelijų liudijimas apie Kristų

12.  Įsikūnijimas

13.  Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas

14.  Šventoji Dvasia ir Jos veikimas Bažnyčioje

15.  Bažnyčia – Kristaus įsteigta

16.  Hierarchinė Bažnyčios santvarka

17.  Bažnyčia ir pasaulis

18.  Bažnyčios socialinis mokymas

19.  Kūno prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas