Studentėms

„Vilnelės“ kultūros centras studentėms siūlo programas, skirtas ugdyti bendruosius gebėjimus ir gerus įpročius, reikalingus darbui, stiprinti mąstymo ir intelektualinius įgūdžius, puoselėti aukštą kultūrą, ugdyti solidarumą su kitais.
Dalis programų skiriama pagilinti ir sustiprinti katalikų tikėjimą.