Dvasiniai renginiai

„Vilnelės“ kultūros centre studentės gali pagilinti Katalikų Bažnyčios tikėjimą.

 

Krikščioniškas ugdymas Centre patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai „Opus Dei“

Ruošimasis sakramentamas

„Vilnelės“ kultūros centras bendradarbiaudamas su šv. Kryžiaus bažnyčia ruošia studentes krikšto, pirmosios komunijos ir sutvirtinimo sakramentams.

Ruošimasis sakramentamas

Maldos valandėlės

Meditacija – tai laikas, skirtas vidinei mąstymo maldai, kurią veda Opus Dei kunigas. Meditacijos metu kunigas, remdamasis Evangelija, padeda dalyvėms artėti prie Dievo ir atrasti Jį savo studijose, darbe ir kasdieniame gyvenime.

 

Meditacijos vyksta antradieniais 16:00 val. centre esančioje koplyčioje (Algirdo 2-36).

Maldos valandėlės

Doktrinos kursai

Studentės, norinčios pagilinti savo žinias apie katalikų tikėjimą ir turėti tvirtus tikėjimo pagrindus, gali dalyvauti kassavaitiniuose susitikimuose, kuriuose, remiantis Bažnyčios katekizmu, gvildenamos tikėjimo temos. Grupės formuojamos, atsižvelgiant į norinčiųjų skaičių ir visoms dalyvėms tinkamą laiką.

Doktrinos kursai

Rekolekcijos

Tai bendravimui su Dievu skirtas susikaupimo laikas. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu yra senas tradicijas turinti Katalikų Bažnyčios praktika.

Rekolekcijos

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas

Centre studentės gali eiti išpažinties ir gauti dvasinį palydėjimą tiek iš kunigo, tiek iš pasauliečio. Laikas derinamas asmeniškai.

Išpažintis ir dvasinis palydėjimas
Susisiekite su mumis:

„Vilnelės“ kultūros centras, Algirdo g. 2-36, LT-03161, Vilnius

tel. (8-5) 2647491, mob. +37061495363, el.p. vilneleskc@gmail.com

www.vilneles.lt ir www.facebook.com/vilneleskulturoscentras