„Visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užimama vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės“. Visi yra pašaukti būti šventi: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt 5, 48)“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 2013)

 

Visi esame pašaukti į krikščioniškojo gyvenimo pilnatvę, tačiau kaip ją kurti, kaip eiti šiuo šventumo keliu? Šv. Chosemarija, kasdieninio gyvenimo šventasis, mums padės suprasti, kaip siekti šio šventumo kasdienybėje, gerai atliekant savo šeimos, darbo ir visuomenines pareigas, kaip paversti visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes mylėti Dievą ir džiaugsmingai ir nuoširdžiai tarnauti kitiems.

 

Rekolekcijų metu vyksta paskaitos, meditacijos, kalbamas Šv. Rožinis, Kryžiaus kelias, dalyvaujama Šv. Mišiose, galima eiti išpažinties, gauti dvasinį vadovavimą. Rekolekcijų metu stengiamasi palaikyti tylą, todėl kiekviena gali asmeniškai ir niekieno netrukdoma bendrauti su Dievu, apmąstyti savo santykį su Juo, pamatyti Jo akimis savo santykius su kitais, kasdieninį darbą, gyvenimo sunkumus ir džiaugsmus…