„Koks gražus yra mūsų Katalikų Tikėjimas! Išsklaido visus mūsų nerimus, nuramina protą, o širdį pripildo vilties“. (Šv. Chosemarija, Kelias, 582)

 

Rekolekcijų metu turėsime laiko apmąstymams tyloje, vyks paskaitos, kunigas ves meditacijas apie tris dieviškąsias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę. Kalbėsime šv. Rožinį, eisime Kryžiaus kelią, kasdien dalyvausime Šv. Mišiose, bus galime eiti išpažinties, gauti dvasinį vadovavimą. Užsiregistravusioms į rekolekcijas atsiųsime detalesnį rekolekcijų tvarkaraštį.