„Meilė, kuri kreipia į santuoką ir šeimą, taip pat gali būti dieviškas, nuostabus pašaukimo kelias, vedantis į visišką atsidavimą Dievui“. (šv. Chosemarija, Pokalbiai, n.112)

 

Per rekolekcijas kiekvieną dieną bus aukojamos Šv. Mišios, vyks kunigo vedama malda, paskaitos, melsimės rožinį, eisime kryžiaus kelią, atliksime sąžinės patikrinimą, skirsime laiko asmeninei maldai ir turėsime galimybę eiti išpažinties ir dvasinio vadovavimo.