„Tegu nebūna tavo gyvenimas bevaisis. Būk naudingas. Nusikratyk snaudulio. Spinduliuok savo tikėjimo ir meilės šviesa. Savo apaštališku gyvenimu nuvalyk lipnius ir purvinus pėdsakus, kuriuos paliko netyri neapykantos sėjėjai. Ir visus žemės kelius uždek Kristaus ugnimi, kurią nešioji savo širdyje.“ (šv. Chosemarija, Kelias, n.1)

Per rekolekcijas kiekvieną dieną bus aukojamos Šv. Mišios, vyks kunigo vedama malda, paskaitos, melsimės rožinį, eisime kryžiaus kelią, atliksime sąžinės patikrinimą, skirsime laiko asmeninei maldai ir turėsime galimybę eiti išpažinties ir dvasinio vadovavimo.