Seminaro metu Eigirdas Žemaitis, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslumo ir inovacijų bakalauro studijų programos vadovas, pristatys šiandienos ir ateities darbo rinkas, skaitmenines verslo naujoves bei perspektyviausias specialybes.