Bręsdami vaikai patiria nemažai psichosomatinių ir fizinių pokyčių, stipriai įtakojančių jų emocijas bei elgesį. „Ankstyvosios paauglystės“ programoje analizuojamos šių pokyčių priežastys ir poveikis vaiko asmenybei, pateikiamos gairės, kaip išlaikyti bei puoselėti tvirtus ir ramius santykius tarp tėvų ir vaikų, tuo pačiu neapribojant jų natūralaus pasaulio pažinimo troškimo.

 

Tėvų saviugdos programa paremta atvejo analizės metodu. Šis metodas jau daug metų sėkmingai taikomas tarptautiniu mastu, juo remiamasi Harvardo universitete ir kitose aukščiausio lygio verslo mokyklose. Toks mokymosi būdas – geriausias suaugusiųjų švietimui.

 

Studijų metu analizuojami iš anksto paruošti atvejai, kuriuose atsispindi santuokinio gyvenimo kasdienybė, sutuoktiniams kylantys iššūkiai. Vėliau savo mintimis, įžvalgomis ir patirtimi pora dalinasi su kitomis poromis. Galiausiai diskutuoja grupėse kartu su patyrusiais moderatoriais.

 

Projekto stiprybės – Tarptautinės šeimų vystymosi federacijos (IFFD) patirtis; 130 pagal IFFD metodiką parengtų savanorių moderatorių; 40 metų 60 šalių sėkmingai vykdoma veikla.

Lietuvoje šeimų universiteto programas jau baigė daugiau nei 2500 tėvų!