„Bažnyčiai ir pasauliui reikia jūsų kaip žemei lietaus“ – tai sakė popiežius Pranciškus uždarymo Šv. Mišiose.

Rekolekcijų metų apmąstysime mintis, kurias popiežius pasakė jaunimui Lisabonoje ir vėl patirsime PJD džiaugsmą.

 

Per rekolekcijas kiekvieną dieną bus aukojamos Šv. Mišios, vyks kunigo vedama malda, paskaitos, melsimės rožinį, eisime kryžiaus kelią, atliksime sąžinės patikrinimą, skirsime laiko asmeninei maldai ir turėsime galimybę eiti išpažinties ir dvasinio vadovavimo. Rekolekcijas ves Opus Dei kunigas.