Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.

Mons. Fernando Ocariz, Opus Dei prelatas, mus skatina priartėti prie Švč. Jėzaus Širdies šiais žodžiais:

Jėzus trokšta mums, kasdienių užsiėmimų sūkuryje, tikros ramybės, vidinės taikos ir atilsio. Ir rodo mums kelią: vis labiau susitapatinti su Juo, su Jo Širdies nuolankumu ir romumu. Kaip rašo šv. Josemaria: „Jėzus gali mus pamokyti, ir Jis tai daro nuolat: exemplum dedi vobis – aš jums daviau nuolankumo pavyzdį. Aš tapau tarnu, kad Jūs išmoktumėte romia ir nuolankia širdimi tarnauti visiems žmonėms“ (Dievo bičiuliai, nr. 103).