Studentėms

 

„Vilnelės“ kultūros centre merginoms organizuojama įvairi socialinė, kultūrinė, meninė bei sportinė veikla. Didelio susidomėjimo sulaukė susitikimai ir pokalbiai su rašytojais, kultūros ir visuomenės veikėjais.

Studentėms vyksta įvairių sričių paskaitos (pvz., antropologijos, bioetikos pagrindų). Merginos dažnai gamina įvairių šalių virtuvių patiekalus, o tai yra puiki proga smagiai praleisti laiką, susipažinti su kitomis kultūromis, susirasti bendraminčių. Kalbų klubuose galima praplėsti akiratį, išsakyti savo nuomonę aktualiomis temomis, lavinti užsienio kalbą. Taip pat studentėms kartais paskaitėlės įvairiomis aktualiomis temomis (pvz., apie streso, laiko valdymą, makiažo darymą, madą).

Visus metus studentės ir moksleivės kviečiamos dalyvauti socialinėje veikloje, aplankyti ligonius, senelius ar vaikus. Taip pat jos gali naudotis centro muzikos instrumentais, mokytis skaitykloje.

Norinčioms gilintis į dvasinį ugdymą yra galimybė lankyti tikėjimo kursą, meditacijas, ratelius, dalyvauti trumposiose ar ilgosiose rekolekcijose, gauti dvasinį vadovavimą ar eiti išpažinties.