Moterims

 

Iš naujo atskleidžiamas moters dvasinis grožis, ypatingas jos genijus; atsiranda pagrindas stiprėti visoms jos žmogiško gyvenimo, ne tik šeimos, bet ir visuomeninio, ir kultūrinio gyvenimo pozicijoms.

Jonas Paulius II, Žengiant per vilties slenkstį.

 

„Vilnelės“ kultūros centras organizuoja krikščioniško ir bendražmogiško ugdymo renginius moterims. Centre vyksta paskaitos santuokinės moralės klausimais, šeimos pedagogikos, užsienio kalbų, virtuvės pamokos, kartais organizuojamos šeimų šventės, suvažiavimai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, kursai tėvams. Norinčios gilinti tikėjimą gali lankyti tikėjimo pagrindų kursą , dalyvauti trumposiose ar ilgosiose rekolekcijose, eiti išpažinties, gauti dvasinį vadovavimą .

Tai puiki galimybė geriau suvokti savo orumą, tobulėti, išmokti derinti šeimą ir darbą, sumaniai šeimininkauti, gilintis į moterims aktualias temas.