DUK


Warning: Creating default object from empty value in /home/vilnelessa/domains/vilneles.lt/public_html/modules/mod_sp_accordion/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/vilnelessa/domains/vilneles.lt/public_html/modules/mod_sp_accordion/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/vilnelessa/domains/vilneles.lt/public_html/modules/mod_sp_accordion/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/vilnelessa/domains/vilneles.lt/public_html/modules/mod_sp_accordion/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/vilnelessa/domains/vilneles.lt/public_html/modules/mod_sp_accordion/helper.php on line 122

Kuo užsiima „Vilnelės“ kultūros centras?

„Vilnelės“ kultūros centras teikia žmogiško ir krikščioniško ugdymo priemones mergaitėms, merginoms ir moterims. Kultūrinio ir bendražmogiško ugdymo renginiai apima įvairias sritis: centre galima mokytis gaminti, lankyti užsienio kalbų pamokas ar debatus, organizuojami susitikimai su garsiais ir įdomiais žmonėmis, vyksta paskaitos įvairiomis aktualiomis temomis (pvz., bioetikos, antropologijos ir pan.). Centro renginiai yra atviri visoms besidominčioms.  Krikščioniško ugdymo renginiai skirti toms, kurios nori gilintis į tikėjimą, stiprinti savo asmeninį santykį su Dievu, gyventi kasdienį gyvenimą, atitinkantį tikėjimą.

Kokias dvasinio ugdymo priemones galima gauti centre?

Centre galima lankyti tikėjimo pagrindų kursą, meditacijas, ratelius, dalyvauti trumposiose (keleto valandų) ar ilgosiose (keleto dienų) rekolekcijose. Centro bibliotekoje gausu krikščioniškam ugdymui ir dvasiniam skaitymui tinkamos literatūros. Taip pat centre yra koplyčia, klausykla, todėl galima melstis ir eiti išpažinties ar gauti dvasinį vadovavimą. Dvasinis ugdymas „Vilnelės“ kultūros centre patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei Prelatūrai „Opus Dei“.

Kas yra meditacijos?

Meditacija – tai laikas, skirtas vidinei mąstymo maldai, kurią veda Katalikų Bažnyčios kunigas. Meditacijos vyksta koplyčioje ir jos metu kunigas kalba apie tai, kaip konkrečiai kiekvienas krikščionis gali artėti prie Dievo ir atrasti Jį savo moksle, studijose, darbe ir kasdieniame gyvenime.

Kas yra rateliai?

Rateliai – tai dvasinio ugdymo priemonė, skirta tiems, kurie jau turi tikėjimo pagrindus ir siekia gilinti savo asmeninį santykį su Dievu. Ratelių metu yra kalbama įvairiomis temomis, susijusiomis su skirtingais krikščioniško gyvenimo aspektais (pvz., dieviškoji įsūnystė, darbo pašventinimas, krikščioniškas džiaugsmas, pamaldumas Švč. Mergelei Marijai ir pan.).

Kas yra rekolekcijos?

Tai bendravimui su Dievu skirtas dvasinio susikaupimo laikas. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams yra senas tradicijas turinti Katalikų Bažnyčios praktika. Kas mėnesį centre būna trumposios keleto valandų rekolekcijos. Norinčios gali dalyvauti keleto dienų ilgosiose rekolekcijose, kurių metu vyksta paskaitėlės, meditacijos, kalbamas Šv. Rožinis, Kryžiaus kelias, dalyvaujama Šv. Mišiose, galima eiti išpažinties, gauti dvasinį vadovavimą. Siekiant geriau užtikrinti visų norinčių poreikius, ilgosios rekolekcijos organizuojamos keletą kartų per metus. Rekolekcijų metu stengiamasi palaikyti tylą, todėl kiekviena gali asmeniškai ir niekieno netrukdoma bendrauti su Dievu bei apmąstyti savo santykį su Juo.