Apie mus

„Vilnelės“ kultūros centras ir studenčių namai siūlo mergaitėms, merginoms bei moterims kultūrinį ir dvasinį ugdymą. Tai padeda suprasti gerai atlikto darbo vertę, stiprina atsakomybės jausmą, pagarbą kitiems.

Centras savo veiklą pradėjo 1995 m. rugpjūtį, o nuo 2002 m. lapkričio yra pavaldus VšĮ „Visuomenės kultūrinio ugdymo centrui“.

„Vilnelės“ kultūros centre organizuojamos paskaitos, pokalbiai aktualiomis temomis, užsienio kalbų klubai. Dalyvaudamos socialinio darbo stovyklose, lankydamos našlaičius, senus ar vienišus žmones, merginos gali padėti kitiems. 20-ies vietų studenčių bendrabutyje galima rasti ne tik vietą gyventi, bet ir visapusiškai asmenybę ugdančią aplinką bei aktyvią socialinę, kultūrinę, meninę bei sportinę veiklą. Mergaitės nuo 10 metų gali lankyti „Uolos“ klubą. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laisvalaikį. Moterims vyksta paskaitų apie šeimą ir santuoką ciklas, kursai namų šeimininkėms, susikaupimo vakarai.

„Vilnelės“ kultūros centro renginiai yra atviri visoms. Norinčios gali pasinaudoti centro skaitykla, biblioteka, svetaine, muzikos sale.

Siekiančios gauti tvirtesnius pagrindus savo krikščioniškam gyvenimui ar daugiau sužinoti apie Katalikų Bažnyčios mokymą, gali dalyvauti įvairiuose dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos organizuoja Opus Dei („Dievo darbas“) – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.

 

Kas yra Opus Dei?

Opus Dei 1928 m. įkūrė Šv. Chosėmarija. 1947-aisiais ji gavo Šventojo Sosto palaiminimą, o nuo 1982 m. Opus Dei – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.

Opus Dei misija – skleisti šventumo idealą pasaulyje, profesiniame darbe ir kiekvieno žmogaus kasdienybėje, skatinti visus krikščionis gyventi visiškai tikėjimą atitinkantį gyvenimą pasaulyje ir taip prisidėti prie visų visuomenės sluoksnių evangelizavimo. Kitaip tariant, skleisti žinią, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo, ir supažindinti visus su Evangelija, kaip yra įpareigojęs Vatikano II Susirinkimas.

Daugiau informacijos lietuvių kalba galima rasti oficialiame Opus Dei tinklalapyje www.opusdei.lt

 

Kas yra Šv. Chosėmarija?

Šv. Chosėmarija (Josemaria Escriva de Balaguer) gimė 1902 m. sausio 9 d. Barbastre (Hueska, Ispanija ). Būdamas dvidešimt trejų tapo kunigu.

1928 m. spalio 2 d. per rekolekcijas Madrido centriniuose pasauliečių namuose Viešpats Chosėmarijai Escriva de Balaguer įkvėpė įsteigti Opus Dei.

Chosėmarija Escriva mirė 1975 m. birželio 26 d. Romoje. Tūkstančiai žmonių, tarp jų ir daug įvairių šalių vyskupų, prašė Šventąjį Sostą pradėti jo kanonizacijos bylą.
2002 m. spalio 6d. Chosėmarijos Escriva kanonizacijoje Šventojo Petro aikštėje, Romoje, dalyvavo per 500 000 žmonių iš daugybės pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvos.

Daugiau informacijos apie Šv. Chosėmariją galima rasti internete: www.josemariaescriva.info , www.escrivaworks.org